Optimalizace pro vyhledávače (SEO), linkbuilding

Internetová prezentace splňuje nejlépe svůj účel, pokud přitáhne co nejvíce návštěvníků, kteří se promění ve vaše zákazníky a rádi se k vám vracejí. K tomu nestačí mít na internetu pouze vlastní firemní prezentaci, ale návštěvníci ji musí také nalézt. Většina návštěvníků přichází na vaše internetové stránky z vyhledávače. Po zadání klíčové slova do vyhledávače návštěvník prochází prvních několik webů ve výsledcích vyhledávání. Pokud se váš web zde nenachází, o návštěvníka přijdete. Nabízíme proto pro vaše weby a internetové prezentace služby v oblasti optimalizace pro vyhledávače (SEO), registrace do katalogů nebo linkbuilding (budování zpětných odkazů).

Optimalizace pro vyhledavače (Search Engine Optimization, zkráceně SEO) je označení, které se v současnosti pro tyto služby používá a které je postupně vytlačováno termínem – marketing založený na vyhledavačích (Search Engine Marketing, zkráceně SEM). Termínem linkbuilding se označuje proces budování sítě zpětných odkazů, které odkazují na vaše stránky. Do linkbuildingu patří mimo jiné činnosti jako registrace do katalogů a výměna odkazů s weby podobně tématicky zaměřenými.

Optimalizace pro vyhledávače

Optimalizace pro vyhledávače neboli SEO je kontinuální a dlouhodobý proces. Na začátku procesu optimalizace pro vyhledávače by měla být provedena SEO analýza, která poskytne kompletní informace o nedostatcích a chybách na internetových stránkách (tzv. on-page faktory) a dále rozebere vnější vlivy ovliňující vyhledatelnost stránek (tzv. off-page faktory), což je hlavně indexace stránek ve vyhledávačích, registrace do katalogů a existující zpětné odkazy. Optimalizace pro vyhledávače dále nespočívá pouze v dosažení předních pozic ve výsledcích vyhledávání, ale dlouhodobě v budování kvalitního obsahu stránek, který přivede na stránky návštěvníky a jejich přeměnu na vaše zákazníky.

SEO analýza

 • specifikace a analýza klíčových slov, na které je vhodné se zaměřit
 • analýza stránek konkurence ve výsledcích vyhledávání
 • zjištění stávajících pozic stránek ve vyhledávačích na požadovaná klíčová slova
 • analýza obsahu stránek a technických parametrů stránek (např. kvalita zdrojového kódu, struktura webu, atd.)
 • návrh a příp. realizace úprav stránek (zlepšení on-page faktorů)
 • shrnutí současného stavu a návrh řešení pro zlepšení off-page faktorů (linkbuilding, registrace v katalozích, budování zpětných odkazů)
 • kontrola výsledků optimalizace včetně zaslání reportu zákazníkovi (po 2 – 3 měsících)

Linkbuilding

 • úvodní analýza klíčových slov prezentace a návrh optimálního názvu a popisu prezentace pro registraci v katalozích (v případě zpracování SEO analýzy se cena neúčtuje)
 • manuální registrace stránek do katalogů
 • kontrola příp. oprava registrace v katalozích, výběr nejvhodnějších kategorií pro registraci
 • budování zpětných odkazů formou výměny odkazů
 • kontrola výsledků registrace včetně zaslání reportu zákazníkovi
black

Neváhejte se na nás obrátit

V případě zájmu o naše služby nebo konzultaci nás neváhejte kontaktovat.