SEO optimalizace
Články

Co vše zahrnuje SEO optimalizace pro vyhledávače?

Optimalizace pro vyhledávače neboli SEO optimalizace je kontinuální a dlouhodobý proces. Na začátku procesu optimalizace pro vyhledávače se provádí tzv. SEO analýza, která poskytne kompletní informace o nedostatcích a chybách na internetových stránkách (tzv. on-page faktory) a dále rozebere vnější vlivy ovlivňující vyhledatelnost stránek (tzv. off-page faktory). Optimalizace pro vyhledávače dále nespočívá pouze v dosažení předních pozic ve výsledcích vyhledávání, ale dlouhodobě v budování kvalitního obsahu stránek, který přivede na stránky relevantní návštěvníky a jejich přeměnu na zákazníky.

Faktory SEO na stránkách (on-page faktory)

Používání klíčových slov v obsahu stránek

Z hlediska vyhledávačů a indexace stránek v nich je velice důležité, aby požadovaná klíčová slova byla dostatečně zastoupena v obsahu stránek. Pokud tomu tak není a požadovaná klíčová slova se v obsahu stránek vyskytují velmi málo nebo vůbec, tak není možné, aby na tato klíčová slova byly stránky ve vyhledávačích vyhledatelné.

Klíčová slova by tedy měla být obsažena hlavně v následujících částech stránky:

  • URL stránky (nemělo by být příliš dlouhé a mělo by obsahovat klíčová slova)
  • titulek stránky (má velký význam, ale nejdůležitější klíčová slova by měla být na začátku titulku, protože vyhledávače část titulku od určité délky již ignorují; titulek by měl být v rámci webu také jedinečný)
  • nadpis stránky – musí být označen jako tag <h1> (hodně důležité) a obsahovat klíčová slova (tag <h1> by se měl v rámci stránky nacházet pouze jedenkrát)

Následující oblasti stránky již nejsou tak důležité, ale dohromady mají také velký význam, a proto by měla být klíčová slova obsažena i zde:

  • description (speciální META tag, jehož obsah vyhledávače někdy zobrazují uživatelům)
  • text stránky včetně možného zvýraznění (<strong>, <em>)
  • popisy obrázků (v tagu <img> by měl být atribut alt – alternativní text)
  • texty odkazů (obsah tagu <a>)

Design stránek

Vzhled stránek není z hlediska SEO pro vyhledávače důležitý. Je však důležitý pro příchozí návštěvníky stránek, aby je neodrazoval a dovolil jim rychle se zorientovat a nalézt požadované informace.

Z hlediska přístupnosti stránek pro mobilním zařízení se dnes upřednostňuje tzv. responzivní design (viz. https://developers.google.com/webmasters/mobile-sites/mobile-seo/responsive-design), který vzhled stránek přizpůsobí velikosti rozlišení zobrazovacího zařízení (důležité u mobilních zařízení). Prohlížeč Google začal při hodnocení webových stránek hodnotit použitelnost webových stránek z pohledu mobilů a tabletu a při vyhledávání na mobilních zařízeních upřednostňuje verze webů, které jsou tzv. „mobile-friendly“.

Obsah webu

Na webu by měl být publikován zajímavý kvalitní obsah a články ohledně nabízeného sortimentu produktů a služeb. Pokud se jedná o eshop nebo web obsahuje katalog produktů, je důležité produkty správně kategorizovat a držet se základních SEO doporučení pro stránky jednotlivých kategorií a produktů. Každý produkt a kategorie by měly mít svoji vlastní stránku. Stránky detailu produktu by měly tedy cílit na vyhledávání klíčových slov spojených s názvem produktu. Stránky kategorie by měly zase cílit na vyhledávání klíčových slov spojených s danou kategorií.

Faktory SEO mimo stránky (off-page faktory)

Jsou to faktory, které označují vnější vlivy působící na vyhledatelnost daných stránek ve vyhledávačích.

Indexace stránek

K tomu, aby vyhledávač zobrazil ve výsledcích odkaz na nějakou stránku, musí o této stránce vědět. Znamená to, že ji má ve svém indexu zaindexovanou. Tento proces zajišťují roboti vyhledávačů, kteří neustále procházejí internet a jednotlivé stránky indexují.

Za účelem rychlé a přesné indexace se vytváří tzv. mapa stránek (sitemap). Vyhledávacím robotům pak stačí projít tuto mapu k zaindexování celého webu. Pro vyhledávače by měla sloužit k tomuto účelu mapa webu v XML formátu na adrese http://www.nazevwebu.cz/sitemap.xml.

Pro vyloučení některých souborů nebo adresářů (např. administrace) z indexace slouží dále soubor robots.txt, který toto specifikuje. Daný soubor by se měl nacházet na adrese http://www.nazevwebu.cz/robots.txt.

Zpětné odkazy

K dobré pozici ve výsledcích vyhledávání však nestačí, že je nějaká stránka obsahově velmi dobrá pro určité klíčové slovo, ale vyhledávač hledí také na to, jak je stránka „populární“. Popularita se na internetu měří především kvalitou a relevancí zpětných odkazů.

Proto je potřeba pomocí linkbuildingu (budování zpětných odkazů) množství kvalitních a relevantních zpětných odkazů zvýšit. Množství zpětných odkazů je možné zvýšit registrací do katalogů (v dnešní době pouze do opravdu několika málo kvalitnějších), výměnou odkazů a placenými odkazy (nejlépe na webech s příbuznou tématikou), placenými články se zpětnými odkazy (nejlépe na webech s příbuznou tématikou). Dále je možné provádět linkbuilding webu i vlastními silami žádostí o umístění odkazů na webech partnerů, dodavatelů nebo klíčových zákazníků.

Sociální sítě

Popularitu stránek ve vyhledávači dále mohou zvyšovat tzv. interakce (sdílení odkazů, „lajkování“, G+, „tweet“) na sociálních sítích (Facebook, Google+, Twitter, atd.). Proto je potřeba provádět i marketing na sociálních sítích (firemní profil) a snažit se získat i zpětné odkazy ze sociálních sítí (např. u Facebooku lze velmi účinně podpořit i placenou reklamou).

Author Info

Michal Terč

https://www.terc.cz